Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 14
PYY DR Programı  › Kabul ve Kayıt
Kabul ve Kayıt

Doktora Kayıt Başvuru tarihini İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adresinden takip ediniz.

Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü ön kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılmakta ve başvurularla ilgili tüm duyurular http://www.sis.itu.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Kabul Koşulları

ÖNEMLİ: Adayın doktora tez danışmanlığını üstlenecek olan PYY Program Akademik Kurulu'ndan bir öğretim üyesinden alınmış imzalı bir "Danışmanlık Kabul Yazısı"nı temin edememiş olan öğrenciler programa kabul edilememektedir.

Proje ve Yapım Yönetimi Doktora Programı'na başvurmak için gerekli olan koşullar, İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve  Senato Esaslarına ek olarak,

  • Doktora için öğrencinin lisans ve yüksek lisans not ortalamasının en az 3,00/4,00 veya 76,66/100 olması,
  • Doktoraya lisans mezunu olarak başvurmak için öğrencinin lisans not ortalamasının en az 3,50/4,00 veya 88,33/100 olması,
  • ALES puanının en az 85/100 (sayısal) olması,
  • Doktora tez danışmanlığını üstlenecek olan PYY Program Akademik Kurulu'ndan bir öğretim üyesinden alınmış imzalı bir "Danışmanlık Kabul Yazısı",
  • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak,
  • Özgeçmiş, öğrencilik dönemi ve varsa proje yönetimi konu alanına ilişkin mesleki uygulama çalışmalarını içeren portföy,
  • Programa başvurma gerekçelerini açıklayan bir niyet mektubu,
  • En az iki adet referans mektubu gerekmektedir.
  • Öğrencinin yüksek lisans not ortalamasının en az 3,50/4,00 veya 76,66/100 olması, 
  • Öğrencinin yüksek lisans not ortalamasının en az 3,50/4,00 veya 76,66/100 olması,