Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 12
PYY DR Programı  › Genel Bilgi
Genel Bilgi
“Proje ve Yapım Yönetimi” ya da diğer yaygın adıyla “İnşaat Projeleri Yönetimi” tüm dünyada inşaat sektöründe yaklaşık altmış yıldır gerçekleştirilen bir faaliyet ve bağımsız bir meslek alanıdır. “Proje ve Yapım Yönetimi” sadece inşaat pratiğinde değil, aynı zamanda yüksek öğretimde de genel kabul görmüş bir alandır ve dünyada bu mesleğin öğretildiği çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.

Bu eğitim alanı Türkiye’de ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü’nün lisans programı dersleri içinde ve 1975 yılında da o tarihte fakültelere bağlı olarak açılan yüksek lisans programları arasında yer almış ve 50 yıla yakın süredir varlığını sürdürmektedir.

Bu alanı eğitim programları bünyesine dâhil eden ve bir yüksek lisans programı kurulmasına öncülük eden İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Tulû Baytın, bu katkısıyla 2000 yılında TÜBİTAK hizmet ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü almıştır.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki “Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programları”, şu anda Türkiye’de proje ve yapım yönetimi öğretimi alanında faaliyet gösteren iki yüksek lisans programından biridir. Söz konusu programlar halen, yüksek lisans ve doktoralarını bu alanda yapmış 3 Profesör, 3 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Görevlisi tarafından yürütülmektedir.
Söz konusu öğretim kadrosu Mimarlık Fakültesi’nin 2 bölümünde ve diğer çok sayıda yüksek lisans ve doktora programında dersler vermektedir. Bu derslere özellikle Mimarlık Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Fen Bilimleri ve Bilişim Enstitüsü’nün çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarından öğrenciler katılmaktadır. “Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programları”nda Türkiye’nin çok farklı üniversitelerinden ve farklı disiplinlerden mezun olmuş öğrenciler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, söz konusu programlara ders bazında katılan diğer üniversitelerden çok sayıda öğrenci bulunmaktadır.

Ayrıca, mezuniyet sonrası belirli bir mesleki deneyim edinmiş, sektörde çalışırken konunun önemini kavrayarak, söz konusu alandaki bilgi ve becerilerini eğitim ile zenginleştirmek isteyen katılımcılar da mevcuttur.

Program Mezunlarından Beklenen Özellikler
 • Bir araştırmayı planlayıp yürütme, sonuçlandırma ve tekrarlayabilme becerisine sahip olma veya mesleki alanda çağdaş
 • gelişmelere paralel olarak derinlemesine bilgiye sahip olma ve mevcut bilgilerin uygulamada nasıl
 • kullanılabileceğini bilme
  Bir araştırma sonucunu bilimsel rapor haline getirebilme, bunu sunma ve savunabilme,
  Herhangi bir araştırma konusunda mevcut bilgilere ulaşma ve araştırma yönünde yoğunlaştırma ve sınıflandırıp
 • kullanabilme,
  Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi,
 • Grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplini ve kültürünü edinmiş olma,
 • Yoğunlaştığı bir alanda uzman seviyesinde derinleşebilme,
 • Çağdaş yönetim araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme,
 • İnşaat raporlama ve dokümantasyonu yapabilme,
 • Maliyetleri tahmin edebilme,
 • Maliyetleri planlayabilme,
 • Maliyetleri kontrol edebilme,
 • Teklif hazırlama,
 • Disiplinler arası çalışma becerilerine sahip olma,
 • Problem çözme becerisi,
 • Karar verme becerisi,
 • Liderlik becerisi,
 • Sorumluluk sahibi olma,
 • İnşaat hukuku ve mevzuatını anlama,
 • Yönetim ve organizasyon ilkelerini anlama,
 • Genel yapım süreçlerini anlama,
 • Proje ve yapım planlaması ve programı yapabilme,
 • Proje ve yapım yönetimi terminolojisini anlama,
 • Süre kontrolü yapabilme,
 • Yapımda kaliteyi planlayabilme ve kontrol edebilme,
 • Yapımda kalite kavramı ve kalite yönetimi konularından haberdar olma,
 • Yapım projeleri için ihale dosyası kapsamından haberdar olma,
 • Teklif değerlendirme konusundan haberdar olma,
 • Yapım şartnamelerinden haberdar olma,
 • Uluslararası proje ve yapım sözleşmelerinden haberdar olma,
 • İnşaat yaptırma modellerinden haberdar olma,
 • Ekipman yönetiminden haberdar olma,
 • Malzeme yönetiminden haberdar olma,
 • İşgücü yönetiminden haberdar olma,
 • Taşeron yönetiminden haberdar olma,
 • Yapımda iş güvenliği problemlerinden haberdar olma,
 • Yapım yöntemleri, teknikleri, malzemeleri ve strüktürlerini anlama,
 • İnşaat sektöründeki güncel sorunlardan ve gelişmelerden haberdar olma.