Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 16
Yüksek Lisans Programı  › Kabul ve Kayıt
Kabul ve Kayıt

Yüksek Lisans Kayıt Başvuru tarihini İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adresinden takip ediniz.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü ön kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılmakta ve başvurularla ilgili tüm duyurular http://www.sis.itu.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Kabul Koşulları

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na başvurmak için gerekli olan koşullar, İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve  Senato Esaslarına ek olarak,

  • Yüksek Lisans için öğrencinin lisans not ortalamasının en az 3,00/4,00 veya 76,66/100 olması,
  • Doktora için öğrencinin lisans ve yüksek lisans not ortalamasının en az 3,00/4,00 veya 76,66/100 olması,
  • Doktoraya lisans mezunu olarak başvurmak için öğrencinin lisans not ortalamasının en az 3,50/4,00 veya 88,33/100 olması,
  • ALES puanının en az 85/100 (sayısal) olması,
  • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak,
  • Özgeçmiş, öğrencilik dönemi ve varsa proje yönetimi konu alanına ilişkin mesleki uygulama çalışmalarını içeren portföy,
  • Programa başvurma gerekçelerini açıklayan bir niyet mektubu,
  • En az iki adet referans mektubu gerekmektedir.